Välkommen till Kyrkostrands skola!

Kyrkostrands skola i Jakobstad är en unik och modern skola med både allmänundervisning och speciaklassundervisning. Vi fungerar som närskola för elever som bor i stadsdelarna Kyrkostrand, Kivilös, Staffansnäs och Lappfjärden och vi bedriver allmänundervisning från förskolan till årskurs fem. I våra elva specialklasser studerar elever från förskolan till årskurs nio och de kommer från hela regionen. I Kyrkostrands skola tillåts alla lära sig utgående från sina egna förutsättningar, helt enkelt för att det är den bästa vägen till inlärning.

LÄNK TILL INFO OM NYA LÄROPLANEN

Specialklassundervisning

I våra elva specialklasser bedrivs undervisning från förskolan till årskurs nio. Vi bedriver en individuellt anpassad undervisning där...

Läs mer

Allmän undervisning

Kyrkostrands skola är en närskola för elever från Kyrkostrand, Kivilös, Staffansnäs och Lappfjärden. Skolan bedriver undervisning i...

Läs mer

Förskola

I vår förskola har vi för tillfället tre grupper: Blåbär, Smultron och Hjortron.

 

Morgonvård, eftermiddagsvård och vård under loven

I Kyrkostrands skola ordnas såväl morgon- som eftermiddagsvård för elever i årskurserna ett...

Läs mer