Välkommen till Kyrkostrands skola!

Kyrkostrands skola är en unik och modern skola som är belägen i Jakobstad på den finska västkusten. Vi fungerar som en närskola för elever som bor i Kyrkostrand och bedriver allmänundervisning för förskolan upp till årskurs fem. Det unika med vår skola är att vi också bedriver specialundervisning i tio olika specialklasser som alla befinner sig i samma byggnad, vägg i vägg med allmänundervisningen. I våra specialklasser studerar elever från förskolan till årskurs nio. I Kyrkostrands skola tillåts alla lära sig utgående från sina egna förutsättningar. Helt enkelt för att det är den bästa vägen till inlärning.

LÄNK TILL INFO OM NYA LÄROPLANEN

Specialklassundervisning

I våra åtta olika specialklasser bedrivs undervisning i förskolan samt årskurserna ett till nio. Vi bedriver en individuellt anpassad...

Läs mer

Allmän undervisning

Kyrkostrands skola är en närskola för elever från Kyrkostrand, Kivilös, Staffansnäs och Lappfjärden. Skolan bedriver undervisning i...

Läs mer

Förskola

Kyrkostrands förskola jobbar med leken som utgångpunkt i lärandet. Förskolan har två grupper som heter Blåbären och Smultronen. Detta läsår går totalt 33 barn i...

Läs mer

Morgonvård, Eftermiddagsvård och vård under loven

I Kyrkostrands skola ordnas såväl morgon- som eftermiddagsvård för elever i årskurserna ett...

Läs mer