Kontakt

E:-post: kyrkostrandsskola(at)edu.jakobstad.fi

Web sida: www.kyrkostrandsskola.fi

 

Rektor: Johan Nygård ( 044-7851356 ) johan.nygard(at)edu.jakobstad.fi ( 1.1-31.12.2018 )

Biträdande rektorer: Annika Björk ( 044-7851352 ) annika.bjork(at)edu.jakobstad.fi eller Anne Ström ( 044-7851853 ) anne.strom(at)edu.jakobstad.fi

Ledande handledare: Kristian Wikman ( 044-7851854 ) kristian.wikman@jeppis.fi

Skolsekreterare: Gunilla Finström ( 044-7851325 ) gunilla.finstrom(at)edu.jakobstad.fi

Taxiansvarig: Anna Kronqvist 044-7851482  anna.kronqvist@edu.jakobstad.fi

Personalrum: 06- 7863604

 

Handledarnas teamledare:  

Maria Kranck ( 044-7851852 )

Charlotta Holmström ( 044-7851850 )

Maria Ahlgren ( 044-7851849 )

Camilla Wikström ( 044-7851851 )

Anna Konqvist (  044-7851482 )

 

IT-ansvarig Christoffer Strömsnäs ( 044-7851437 )

Förskolan: 044-7851436

 

E-post övrig personal: fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Hela skolans personal

 

Adress:

Bagarnäsvägen 32

68600 Jakobstad

 

Kanslitid: 09-13.00