Värdegrund

 

KUNSKAP - RESPEKT - TOLERANS - GLÄDJE

Skolans värdegrund synliggörs i det dagliga arbetet vi gör tillsammans med den stora mångfald som finns bland våra elever. Det är viktigt för oss att alltid se människan, se eleven. Vi bryr oss om varandra både som personal och när det gäller våra elever. Vi vill värna om varandra och visa respekt för varandras likheter och olikheter. Vi vill att alla skall känna sig trygga och att alla skall uppleva sin skolgång som viktig. För oss som arbetar i Kyrkostands skola är det viktigt att tydligt visa att en del elever behöver mera för att det skall bli ett så rättvist resultat som möjligt. Vi vill alltså möjliggöra inlärning för alla våra elever på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Vi tror på våra elever. Vi tror på deras framtid. Vi är övertygade om att det finns potential, för alla. Och så tycker vi det är viktigt att man har roligt.