Specialundervisning

Specialklassundervisning

I våra tio olika specialklasser bedrivs undervisning i förskolan samt årskurserna ett till nio. Vi bedriver en individuellt anpassad undervisning där varje elevs unika behov och förutsättnignar beaktas i vardagen. Vi har utmärkta förutsättningar att inkludera elever där det är möjligt eftersom vi vi arbetar vägg i vägg med den allmänna undervisningen. Totalt studerar 60 elever i våra grupper med individuellt anpassad undervisning. Vårt koncept med allmänundervisning och specialundervisning i nära samarbete är unikt i världen.

Områden inom specialundervisningen som vi speciellt beaktar är alternativ kommunikation, fysisk träning, synpedagogik och socioemotionell träning. Vi har en mycket stor erfarenhet av att möta elever med olika former av funktionsnedsättnignar och vår skola var den första i svenskfinland att bedriva specialundervisning så tidigt som för 50 år sedan. Vi har därmed en lång och fin tradition och expertis i att kunna anpassa och möjliggöra undervisning och inlärning för alla elever i vår skola.

Våra specialklasser

I våra specialklasser går elever från Larsmo, Kronoby, Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad. Vi fungerar som ett resurscenter för närregionen och har en mycket stor specialpedagogisk kunskap. Vi skräddarsyr och anpassar undervisningen enligt elevens behov och vårt mål är att möjliggöra inlärning och skapa en sund självbild hos alla våra elever.

Våra tio specialklasser är indelade i olika färger:

Lila klassen                Röda klassen

Turkosa klassen         Beige klassen 

Blå klassen                 Gula klassen

Bruna klassen            Orange klassen

Gröna klassen           Hjortronen F-klass