Specialundervisning

Specialklassundervisning

I våra olika specialklasser bedrivs undervisning från förskolan till årskurs nio. Vi bedriver en individuellt anpassad undervisning där varje elevs unika behov och förutsättnignar beaktas i vardagen. Vi har utmärkta förutsättningar för inkludering eftersom vi har både allmän- och specialundervisning i vår skola. Totalt studerar över 60 elever i våra grupper med individuellt anpassad undervisning och vi har både elever som studerar enligt allmän läroplan med särskilt stöd, kallat IP, i alla ämnen (F-5) och elever som studerar enligt verksamhetsområden (F-9). Vårt koncept med allmänundervisning och specialundervisning huller om buller i samma skola är unikt.

Områden inom specialundervisningen som vi speciellt beaktar är alternativ kommunikation, fysisk träning, synpedagogik och socioemotionell träning. Vi har en mycket stor erfarenhet av att möta elever med olika former av funktionsnedsättningar och vår skola var den första i Svenskfinland att bedriva specialundervisning så tidigt som på 1960-talet. Vi har därmed en lång och fin tradition och en expertis i att kunna anpassa och möjliggöra undervisning och inlärning för alla elever i vår skola.

Våra specialklasser

I våra specialklasser går elever från Larsmo, Kronoby, Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad. Vi fungerar som ett resurscenter för närregionen och har en mycket stor specialpedagogisk kunskap. Vi skräddarsyr och anpassar undervisningen enligt elevens behov och vårt mål är att möjliggöra inlärning och skapa en sund självbild hos alla våra elever.

Våra specialklasser är indelade i olika färger:

Röda klassen Orangea klassen
Rosa klassen Lila klassen
Gröna klassen Gula klassen
Blåa klassen Turkosa klassen
Beigea klassen Bruna klassen