Administration

Rektor: Johan Nygård ( 044-7851356 ) Från 1.1.2018-31.12.2018

Biträdande rektor, allmänundervisning: Annika Björk ( 044-7851352 )

Biträdande rektor, specialklassundervisning: Anne Ström ( 044-7851853 )

Ledande handledare: Krisitan Vikman ( 044-7851854 )

Skolsekreterare: Gunilla Finström ( 044-7861325 )

 

Handledarnas teamledare:

Maria Kranck ( 044-7851852 )

Maria Ahlgren ( 044-7851849 )

Charlotta Holmström ( 044-7851850 )

Camilla Wikström ( 044-7851851 )

Anna Kronqvist ( 044-7851482 )

 

Skolans ledningsgrupp:

Ida Kronholm

Annika Björk

Anne Ström

Kristian Vikman

 

 

Uvecklingsgruppen för PULS:

Annika Sandelin

Christina Rönnberg-Forslund

Kristian Vikman

 

Utvecklingsgruppen för skolgården:

Catarina Sjöblom

Mika Lehtinen

 

Utvecklingsgruppen för specialpedagogiska resurscentret:

Anne Ström

Monika Forsbacka

Susann Ljungberg

 

Utvecklingsgruppen för IT-undervisning:

Maria Hemgård-Nylund

Christoffer Strömsnäs