Administration

Rektor: Maria Eklund (044 785 1356) 

Biträdande rektor: Sofia Grönroos (044 785 1352)

Koordinator, ansvarig för spec.morris, -eftis och lovvård: Camilla Vikström (044 785 1854) 

Ansvarig för praktikanter och studerande: Janiina Ahlgren (044 785 1517)

Skolsekreterare: Gunilla Finström (044 785 1325)

Speciallärare i allmänundervisningen: Desiré Östman och Malin Enell-Grön

 

Skolans ledningsgrupp 2022-2024:
Rektor Maria Eklund
Biträdande rektor Sofia Grönroos
Koordinator Camilla Vikström
Klasslärare Maria Hemgård-Nylund
Specialklasslärare Madeleine Stenman 
Handledare Anna Snåre-Nyman

 

IT-tutor:
Maria Hemgård-Nylund