Administration

Rektor: Johan Nygård ( 044-7851356 ) Från 1.1.2018-31.12.2018

Biträdande rektor, allmänundervisning: Annika Björk ( 044-7851352 )

Biträdande rektor, specialklassundervisning: Madeleine Heselius ( 044- 7851428)

Utvecklingskoordinator: Krisitan Wikman ( 044-7851854 )

Skolsekreterare: Gunilla Finström ( 044-7861325 )

 

Handledarnas teamledare:

Maria Kranck ( 044-7851852 )

Emma Hultén( 044-7851849 )

Charlotta Holmström ( 044-7851850 )

Camilla Wikström ( 044-7851851 )

Stina Sandqvist ( 044-7851482 )

 

Skolans ledningsgrupp:

Johan Nygård

Annika Björk

Madeleine Heselius

Kristian Wikman

 

 

Utvecklingsgruppen för specialpedagogiska kompetenscentret:

Johan Nygård

Annika Björk

Madeleine Heselius

Anne Ström

Kristian Wikman

 

IT tutorer:

Maria Hemgård-Nylund

Siv Martelin