Verksamhet

Kyrkostrands skola bedriver undervisning enligt den allmänna läroplanen samtidigt som vi är en toppkompetensskola när det gäller att bedriva undervisning enligt individuella läroplaner. Vi fungerar också som ett resurscenter för närregionen när det gäller specialundervisning och särskilda lösningar för att individanpassa skolgången. I ett nära samarbete mellan pedagoger, specialpedagoger, handledare och terapeuter erbjuder vi en högkvalitativ undervisning och ett brett stöd när det gäller elevernas utveckling och inlärning.

 

 

HEM OCH SKOLA

Hem och skola är en föräldraförening som arbetar för att främja samarbetet mellan hemmet och skolan. Föreningen Hem och skola ordnar olika aktiviteter och programkvällar för att stöda skolans verksamhet. Hem och skola är också aktiva genom att bedriva frågor gällande skolans utveckling och fungera som stöd i projekt och skolrelaterade evenemang. För ytterligare information läs här