Verksamhet

Kyrkostrands skola har som främsta uppgift att bedriva undervisning enligt den allmänna läroplanen. Vi har också en unik och hög kompetens när det gäller att bedriva undervisning enligt individuella läroplaner och vi fungerar som ett resurscenter i närregionen när det gäller specialundervisning och särskilda lösningar för att individanpassa skolgången.
I ett nära samarbete mellan pedagoger, specialpedagoger, handledare och terapeuter erbjuder vi en högkvalitativ undervisning och ett brett stöd när det gäller elevernas utveckling och inlärning. Vår skola består av olika expertteam med toppkompetens inom bland annat kommunikation, syn och pedagogiska metoder som Petö och Karlstadmodellen.

Skolan har också en idrotts och friluftsprofil som vi synliggör i vårt pedagogiska arbete med alla elever.

 

 

VÄNELEVSVERKSAMHET

I Kyrkostrands skola finns ungefär 50 frivilliga vänelever. De finns som hjälp och stöd för alla elever under rasterna. För mera information om vänelevsverksamheten läs här.  Vår skola är också en KIVA skola och vi följer årgärdsprogrammet under hela läsåret. Vill du veta mera, läs här.

 

HEM OCH SKOLA

 

Hem och skola är en föräldraförening som arbetar för att främja samarbetet mellan hemmet och skolan. Föreningen Hem och skola ordnar olika aktiviteter och programkvällar för att stöda skolans verksamhet. Hem och skola är också aktiva genom att bedriva frågor gällande skolans utveckling och fungera som stöd i projekt och skolrelaterade evenemang. För ytterligare information läs här

Christian Hjulfors tel.04-7636683 fungerar som ordförande och kontaktperson