Allmän undervisning

Kyrkostrands skola

Kyrkostrands skola är en närskola för elever från Kyrkostrand, Kivilös, Staffansnäs och Lappfjärden. Vi har även elever som går i vår skola som bor i andra stadsdelar i Jakobstad. Skolan bedriver allmän och specialklassundervisning i förskola samt årskurserna ett till nio Detta läsår betonar vi kommunikation och läsning. Under läsåret satsar vi också på en profilering inom friluftsliv och motion i form av UTIS (utomhuspedagogik) och Skola i rörelse. Våra elever studerar i moderna och välutrustade klassrum där IT-pedagogiken får en allt mera central roll. Vi prioriterar små grupper som undervisas av kunniga och motiverade lärare. Som extra stöd finns också ett stort antal handledare i så gott som alla klasser.

I förskolundervisningen går 25 barn.

I allmänundervisningen studerar 144 elever fördelade i nio olika grupper.

De elever som går i våra klasser i allmänundervisningen har rätt till special- och stödundervisning. Speciallärare Sofia Grönroos och Fredrika Lillqvist  jobbar med smågruppsundervisning för att stöda och stärka eleverna i deras inlärning. Hon arbetar utgående från ett strukturerat arbetssätt och med en mycket individanpassad och konkretiserad undervisning. Vår speciallärare utför också regelbundet standardiserade test och diagnoser.

Speciallärare i allmänundervisningen

Sofia Grönroos: sofia.gronroos(a)jakobstad.fi

Fredrika Lillqvist: fredrika.lillvist(at)edu.jakobstad.fi