Allmän undervisning

Kyrkostrands skola

Kyrkostrands skolas är närskola för barn i stadsdelarna Kyrkostrand, Kivilös, Staffansnäs och Lappfjärden. Vi har även en del elever som bor annanstans i Jakobstad. Kyrkostrands skola har allmänundervisning från förskolan till årskurs fem.

Våra elever studerar i moderna och välutrustade klassrum där IT-pedagogiken har en central roll. I de flesta klasser jobbar både klasslärare och handledare och i våra förskolgrupper jobbar både förskollärare och handledare.

Eleverna i allmänundervisningen har rätt till special- och stödundervisning. Våra speciallärare jobbar både som kompanjonlärare i klass och med smågruppsundervisning för att stöda och stärka eleverna i deras inlärning. De arbetar utgående från ett strukturerat arbetssätt och med en mycket individanpassad och konkretiserad undervisning. Speciallärarna utför också regelbundet standardiserade test och diagnoser.