Allmän undervisning

Kyrkostrands skola

Kyrkostrands skola är en närskola för elever från Kyrkostrand, Kivilös, Staffansnäs och Lappfjärden. Vi har även elever som går i vår skola som bor i andra stadsdelar i Jakobstad. Skolan bedriver undervisning i förskola samt årskurserna ett till fem. Detta läsår betonar vi kommunikation och läsning. Under vårterminen satsar vi också på en profilering inom friluftsliv och motion. Våra elever studerar i moderna och välutrustade klassrum där IT-pedagogiken får en allt mera central roll. Vi prioriterar små grupper som undervisas av kunniga och motiverade lärare. Som extra stöd finns också ett stort antal handledare i så gott som alla klasser.

I allmänundervisningen studerar 170 elever fördelade i tio olika grupper.

De elever som går i våra klasser i allmänundervisningen har rätt till special- och stödundervisning. Speciallärare Annika Björk jobbar med smågruppsundervisning för att stöda och stärka eleverna i deras inlärning. Hon arbetar utgående från ett strukturerat arbetssätt och med en mycket individanpassad och konkretiserad undervisning. Vår speciallärare utför också regelbundet standardiserade test och diagnoser.

Speciallärare i allmänundervisningen Annika Björk: annika.bjork(a)jakobstad.fi, Telefon: 044-7851335