Förskola

Förskolan i Kyrkostrands skola

Förskolan i Kyrkostrands skola består under läsåret 2020-2021 av grupperna Blåbär, Smultron, Hjortron och Röda klassen sammanlagt 33 barn. I förskolans arbetsteam inom allmänundervisningen ingår två förskollärare och en speciallärare samt handledare. I förskolan utgår man från leken i det pedagogiska arbetet och tyngpunkten ligger på utevistelse och att lära genom upplevelser. Vi gör också små trevande försök till att bekanta oss med skoluppgifter och ta små steg in i skolvärlden som väntar alldeles om hörnet. Vi tränar bokstäver och siffror, men prioriterar också pyssel och mysstunder. Fokus ligger på att skapa en god gruppanda och trygghet i skolmiljön.

Förskolans arbetstider

Förskolan följer läsårets arbetstider. Under läsåret 2020-21 har förskolan 20 veckotimmar vilket betyder att förskolan verksamhet ser ut enligt följande. Måndag-Fredag 8-12. För den som önskar kan man ansöka om morgon- och eftermiddagsvård. Förskolans morris och eftis hålls på skolområdet. Vänligen följ våra tider för hämtning och lämning och meddela alltid om ert barn är frånvarande via Wilma. Sedan den 1.8.2015 blev förskolan obligatorisk för alla barn från och med det år de fyller 6 år. Då tas också förskolans läroplan i bruk.