Förskola

Förskolan i Kyrkostrands skola

Förskolan i Kyrkostrands skola består under läsåret 2021-22 av tre grupper: Blåbär, Smultron och Hjortron. I förskolans arbetsteam ingår två förskollärare, en specialklasslärare och två handledare. En av skolans speciallärare jobbar också regelbundet med förskolans elever. 

I förskolan utgår man från leken i det pedagogiska arbetet och tyngpunkten ligger på utevistelse och att lära genom upplevelser. Vi bekantar oss med skoluppgifter och tra små steg in i skolvärlden som väntar alldeles om hörnet. Vi tränar bokstäver och siffror, men prioriterar också pyssel och mysstunder. Fokus ligger på att skapa en god gruppanda och trygghet i skolmiljön.

Förskolans arbetstider

Förskolan följer läsårets arbetstider och varje förskoldag i vår skola pågår kl. 8.00-12.00. Vänligen följ tiderna och meddela via Wilma om ditt barn är frånvarande!

Förskolan har morgon- och eftermiddagsverksamhet, morris och eftis, för de barn som behöver det. Morris och eftis för förskolebarn hålls i förskolans utrymmen och man ansöker om plats med en skild blankett. Morris och eftis är avgiftsbelagt.

1.8.2015 blev förskolan obligatorisk för alla barn från och med det år de fyller 6 år. I förskolan följer man förskolans läroplan.