Morris och Eftis

Förskolans morris och eftis

Förskolans morris och eftis hålls i skolan. För förskolbarnen inleds dagen kl 08.00 men är man i behov av morgonvård, dvs morris så kan man ansöka om plats när som helst under läsåret. Morgonvården hålls i samma utrymmen som förskolan. 

Eftermiddagsvården dvs eftis tar vid klockan 12 då förskolans aktiviteter avslutas. Eftis hålls fram till kl 16.30 vid behov. Även anhållan om eftisplats kan göras när som helst under läsåret.

Fråga personalen i fall det är något du undrar över.

Morris och eftis åk 1-2

Morris och Eftis  för årskurs 1 och 2 bedriver sin verksamhet innan och efter elevens skoldag börjar och slutar. I fall ditt barn är i behov av morgonvård kan ni anhålla om plats på Morris. Morris för åk 1och 2 hålls i förskolans utrymmen och i Gula Huset vid Kyrkostrands skola. Eftis Mini bedrivs i samarbete med församlingen och barnen hämtas av deras eftisledare efter skoldagens slut för att fortsätta verksamheten i Kyrkostrands församlingshem (Vasavägen 116). Alla vårdnadshavare har rätt att anhålla om eftisplats när som helst under läsåret. Vid frågor ta kontakt med personalen eller Utbildningsverket i Jakobstad.