Morris och eftis

Morris och eftis för förskolan

Elever i förskolan som behöver morgon- och/eller eftermiddagsvård kan anhålla om plats på morris och/eller eftis. Förskolans morris och eftis hålls i förskolans utrymmen och man kan anhålla om plats när som helst under året. Morris och eftis är avgiftsbelagt.

Morris finns tillgängligt kl. 6.30-8.00 och eftis kl. 12.00-16.30.

Fråga personalen i fall det är något du undrar över!

Morris och eftis för åk 1-2

Elever i åk 1 och 2 som behöver morgon- och/eller eftermiddagsvård kan anhålla om plats på morris och/eller eftis. Morris för åk 1och 2 hålls i förskolans utrymmen och i Gula Huset vid Kyrkostrands skola. Eftis bedrivs i samarbete med Jakobstads svenska församling. Vid skoldagens slut hämtas efisbarnen av sina eftisledare och de går tillsammans till Kyrkostrands församlingshem (Vasavägen 116). Alla vårdnadshavare har rätt att anhålla om eftisplats när som helst under läsåret. Vid frågor ta kontakt med personalen eller Utbildningsverket i Jakobstad.