Elevrådet

I skolan finns ett elevråd som består av två representanter från varje årskurs. Elevrådet sammankommer en gång i månaden och har i uppgift att dryfta elevernas intressen i skolan.

 

Elevrådet 2017-2018 består av följande elever


1A

Signe Enkvist

Samuel Hedman

2A

Elsa von Hellens

Isak Hjulfors

2B

Ella Sundell

Ivar Vidjeskog

2C

Abdul Baset Tajik

Daria “Dasha” Borysova

3A

Abbe Smedlund

AnneMo Westerback

3B

Ester Holmstedt

Thilo Hellund

4A

Wilma Riska

William Sabel

4B

Amelie Sandstedt

Arik Porthin

5A

   

5B

   

Blåa

Alina Sundström

 

Indigo

Noah Fellman

 

Röda

   

Rosa

   

Orangea

   

Beige

   

Bruna

Lukas Snellman

 

Gula

   

Gröna

   

Röda

   

Lila

   

Gråa

Jasper Sjö

Nicholas Stennabba

Förskolans representanter: Edvin Granberg och Signe Höglund