Elevrådet

I skolan finns ett elevråd som består av två representanter från varje årskurs. Elevrådet sammankommer en gång i månaden och har i uppgift att dryfta elevernas intressen i skolan.

 

Elevrådet 2017-2018 består av följande elever

 

Förskolan

 

 

1A

 

 

2A

 

 

2B

 

 

3A

 

 

3B

 

 

4A

 

 

4B

 

 

5A

 

 

5B

 

 

 

 

Gröna klassen

 

 

Gula klassen

 

 

Bruna klassen

 

Beige

 

Indigo klassen

Gråa

 

Röda