Kyrkostrand-Jungmanin koulu

Kyrkostrand-Jungmanin koulu

Kyrkostrand-Jungmanin koulu toimii lähikouluna Kirkkorannan, Kivilösin, Staffansnäsin ja Lapinnevan alueen oppilaille, mutta oppilaita on myös muualta Pietarsaaresta. Koulu antaa yleisopetusta esikoulusta lähtien alakoulun viidenteen luokkaan asti. Kuluvana lukuvuotena painotamme viestintää ja lukemista. Kevätlukukauden aikana panostamme myös erityisesti liikuntaan ja ulkoiluun. Oppilaamme opiskelevat uudenaikaisissa ja hyvinvarustetuissa tiloissa, joissa tietotekniikan käyttö on saamassa yhä keskeisemmän sijan. Koulu panostaa pieniin ryhmiin, ja taitaviin sekä motivoituneihin opettajiin. Koulunkäynninohjaajat antavat tukea lähes kaikille opetusryhmille.

Yleisopetukseen osallistuu 170 oppilasta kymmenessä opetusryhmässä.

Yleisopetusta saavilla oppilailla on myös mahdollisuus erityis- ja tukiopetukseen. Erityisopettaja Annika Björk tukee ja vahvistaa oppilaiden oppimisprosessia pienryhmätyöskentelyn avulla. Hän työskentelee yksilölähtöisten ja konkretiapainotteisten menetelmien avulla. Erityisopettajamme tekevät myös säännöllisesti tasotestejä ja diagnooseja.

Esiopetus Kyrkostrand-Jungmanin koulussa

Kyrkostrand-Jungmanin koulussa on kaksi esiopetusryhmää: Metsämansikat ja Mustikat. Esikoulussa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa sekä yksi erityispedagogiikkaan erikoistunut lastentarhanopettaja. Myös kaksi koulunkäynninohjaajaa työskentelee molempien ryhmien kanssa tukien lasten esiopetusta. Molempiin ryhmiin kuuluu 16 oppilasta. Esiopetuksen lähtökohtana on leikki. Esikoulussa painotetaan ulkoilua ja kokemuksien kautta oppimista.  Esikoulussa tutustumme pienimuotoisesti koulutehtäviin ja muutenkin otamme ensiaskeleita kohti koulumaailmaa, joka odottaa jo aivan kulman takana. Esikoulussa harjoitellaan kirjaimia ja lukuja, mutta pidämme tärkeänä myös puuhailua ja rauhoittavia hetkiä. Huomiomme kohteena on hyvän ryhmähengen ja turvallisuuden tunteen luominen kouluympäristössä.