Sportlov v 9

Sportlov v 9

Sportlov v 9

Sportlovet hålles under vecka 9 den 26.2-2.3.2018.

De elever som går i specialklass och har morris- och eftis har rätt till lovvård under tiden.