Skolstart vt 2018

Skolstart vt 2018

Skolstart vt 2018

 

Vårterminen inleds den 4.1.2018 kl 09.15.

Vi slutar enligt schemat den första skoldagen. Alla taxitransporter går som normalt.

Även Morris och Eftis har normal verksamhet från och med den 4.1.2018.