Skolstart h.t 2018

Skolstart h.t 2018

Skolstart 14.8.2018

Välkomna till ett nytt läsår.

Skolan börjar 9.00 och slutar 12.00.

Taxiskjutsar enligt överenskommelse.