Alla Helgons dag

Alla Helgons dag

Alla Helgons dag

Fredagen den 3.11 uppmärksammar vi Alla helgons dag genom att gå till minneslunden för att tända ljus.

De elever som önskar får ta med ett eget gravljus som kan tändas under ceremonin.