Elevvård

Kontakt:

 

Skolhälsovårdare Johanna Enkvist

Telefon: 044-5858638

E-post: johanna.enkvist(a)mhso.fi

På plats varje onsdag samt fredagar varje vecka.

Information om frånvaro på grund av sjukdom

 

Kurator Annika Niininen

Telefon: 044-7851487

E-post: annika.niininen(a)edu.jakobstad.fi

På plats tisdagar 9-13 och torsdagar 8-14.30.

 

Skolpsykolog Josefina Öst

Telefon: 050-4616342

E-post: josefina.ost(a)mhso.fi

På plats vid behov

 

Den pedagogiska stödgruppen håller möte varje vecka.

I den ingår skolhälsovårdaren, skolkuratorn, specialläraren, rektorn, skolpsykologen ( vid behov ), samt de lärare som berörs.