Elevvård

Kontakt:

 

Skolhälsovårdare Jennie Björkskog    Ida Sandin  tjänst.l

Telefon: 050-4397493 (elevvårdsärenden alltid per telefon), kl. 8.00-16.00

E-post: 

På plats varje måndag och tisdag varje vecka.

Information om frånvaro på grund av sjukdom

 

Kurator Annika Niininen 

Telefon: 044-7851487

E-post: annika.niininen(a)edu.jakobstad.fi

På plats onsdagar 8-14.30 och torsdagar 8-14.30.

 

Skolpsykolog Sofia Åbacka 

Telefon: 050-4636009

E-post: sofia.abacka(a)jakobstad.fi

På plats vid behov

 

Den pedagogiska stödgruppen (individuella pedagogiska stödåtgärder) håller möte onsdag varje vecka.

I den ingår rektorn (ordf.), speciallärare samt de lärare som berörs. Skolhälsovårdare, skolkurator, skolpsykologen deltar vid (vid behov).

 

Expertgruppen (individuella elevvårdsåtgärder) sammankallas enligt behov. Skolspykolog, skolläkare, skolhälsovårdare eller skolkurator fungerar som sammankallare samt barnets/elevens vårdhandshavare. I gruppen kan ingå rektor, speciallärare och berörd klasslärare enligt behov.