5B

5B

Klasslärare: 

Eva Smeds
Lägerskolan avklarad!
Alla njöt av resan, bilden är från Lillabjörnstigen, Harrisuvanto, Kuusamo.