4B

4B

Välkommen till 4B! I vår klass går det 14 elever.

Klasslärare: 

Eva Smeds

Telefon: 

06-7863604
eva.smeds@edu.jakobstad.fi